Shadow on Concrete Wall

Uppsägning av medlemskap

Medlemskapet har en uppsägningstid på en (1) månader vid kalendermånadens slut. Har du ett årsmedlemskap kan det inte sägas upp. Undantag görs i specialfall, ifall du till exempel har fått permanent motionsförbund av en läkare kan medlemskapet sägas upp genast utan uppsägningstid, dock krävs läkarintyg.

Ifall du vill säga upp ditt medlemskap ska du skicka ett meddelande per e-post till exit@verkstadsgymmet.fi  eller i nedanstående formulär, så får du en bekräftelse på att Verkstadsgymmet har tagit emot din uppsägning av medlemskapet. 

playstation-cross-black-and-white-icon.png
Uppsägning